Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Rozwiązania

MedStar

PLATFORMA TELEMEDYCZNA KOMPLEKSOWO WSPIERAJĄCA KOMUNIKACJĘ LEKARZ-PACJENT

Wyzwanie

Wielu niepotrzebnych wizyt pacjentów w szpitalu i lokalnych klinikach można łatwo uniknąć.

W efekcie znaczne oszczędności w opiece zdrowotnej można uzyskać dzięki technologii ICT służącej do zdalnego monitorowania pacjentów, konsultacji i analizy danych dotyczących zdrowia.

Rozwiązanie

Telemedyczna platforma MedStar składa się z internetowej aplikacji dla personelu medycznego i mobilnej aplikacji dla pacjentów.

Umożliwia gromadzenie, analizę i  wizualizację  różnych  danych i  obserwacji medycznych pacjentów, na  podstawie  przypisanego scenariusza leczenia.

Pulpit pacjenta

Karta pacjenta

Dodawanie nowego pacjenta

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE