Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Rozwiązania

MASC

MODELOWANIE I SYMULACJA DLA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI

Wyzwanie

Projekt MaSC był badaniem przeprowadzonym w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony w zakresie ochrony przed zagrożeniami CBRN (chemiczno, biologiczno-radiologiczne) w celu opracowania systemu modelowania i symulacji dla badawczo - rozwojowej polityki obejmującej ocenę architektury systemu ochrony przed zagrożeniami CBR.

Rozwiązanie

Narzędzie do definiowania operacyjnych scenariuszy (część systemu MaSC) pozwala na przygotowanie odpowiednich danych (dane operacyjne w scenariuszu włącznie z np. danymi zagrożeń CBRN, danymi środowiskowymi, tłem tematycznym scenariusza) dla innych narzędzi MaSC .

Przekształca wejściowe pliki CABIS silnika symulacji zagrożeń CBRN na format MaSC XML i wizualizację profili stężeń, przy użyciu środowiska 3D.

Wizualizacja zagrożeń

Środowisko 3D

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE