Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Oferta

Contra WMS

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ PRODUKCYJNĄ I MAGAZYNOWĄ

Wyzwanie

Wraz ze wzrostem skali i złożoności biznesu rośnie potrzeba wygodnego dostępu do aktualnych informacji o jego działaniach. Jednocześnie rosną wymagani klientów i konieczna jest ich sprawna obsługa. Większe magazyny wymagają uporządkowania informacji o lokalizacji i bieżącej dostępności produktów, a rosnąca produkcja - dobrego planowania.

Potrzebne jest wsparcie koordynacji i monitorowania działalności produkcyjnej i magazynowej oraz ich powiązania z obsługą klienta i rozliczeniami.

Rozwiązanie

CONTRA jest systemem wspierającym procesy biznesowe służące realizacji zamówień klienta, szczególnie związane z przepływami produkcyjnymi i zarządzaniem magazynem.

Umożliwia monitorowanie i analizowanie danych dotyczących przebiegu procesów, ich efektywności oraz rozliczeń na każdym etapie procesu.

  • Usprawnienie produkcji i działania magazynów.
  • Zwiększenie efektywności realizacji zamówień.

Magazyn – stany produktów

Dodawanie zlecenia produkcyjnego

Rozliczenie zlecenie klienta (montażu)

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE