Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Kim jesteśmy

Poznaj ITTI

Wartości

 • WARTOŚĆ DLA KLIENTA
  Rozmawiamy z Klientem jego językiem. Wsłuchujemy się w jego potrzeby i problemy biznesowe. Chcemy go dobrze zrozumieć zanim zaproponujemy rozwiązanie, które dostarcza realnych i trwałych korzyści biznesowych.
 • PASJA I ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU
  Angażujemy się w realizowane działania i poświęcamy im cały nasz zapał, wyobraźnię, intelekt i talenty. Wierzymy w to co robimy dzięki czemu praca daje nam radość
  i satysfakcję.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
  Relacja z Klientem, członkami zespołu i partnerami jest dla nas ważniejsza niż krótkoterminowy zysk. Dostarczamy wartość, nawet jeżeli krótko-terminowo nie jest to dla nas najbardziej korzystne – gdy trzeba mówimy nie.

Wizja

Dostarczamy naszym Klientom realną wartość wspierając ich biznes nowoczesnymi rozwiązaniami IT dostosowanymi do codziennych potrzeb. Jesteśmy firmą technologiczną, stale rozwijającą się i podążającą za trendami. Przekładamy innowacyjność na praktykę biznesową. Nasze oprogramowanie i usługi bazują na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy. W firmie tworzymy kulturę otwartości, kreatywności i współpracy oraz szukamy możliwości wykorzystania efektu synergii w naszych działaniach.

Fakty i liczby

 • Działamy od 1996 roku. Jesteśmy niezależni od producentów sprzętu i oprogramowania.
 • Nasz zespół to ok. 60 osób o profilu technicznym, biznesowym i humanistycznym
 • Mamy główną siedzibę w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz oddział w Bydgoszczy
 • Korzystamy z uznanych standardów, metodyk i zbiorów dobrych praktyk, np. PRINCE2, PMI, TOGAF, COBIT, ITIL, ISO 27001, ISO 9001, BS 25999
 • Pozyskaliśmy dla swoich klientów finansowanie ze środków publicznych w łącznej kwocie przekraczającej 2 mld PLN
 • Od lat blisko współpracujemy ze środowiskiem akademickim
 • Bierzemy udział w projektach międzynarodowych, co zapewnia kontakt ze światowymi technologiami
 • Otrzymaliśmy nagrody za innowacyjność od Ministra Obrony Narodowej, Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE