Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Kim jesteśmy

Historia

Rok 1992 – w Poznaniu powstała Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych (EFP). Była to unikalna na skalę Polski i Europy niepaństwowa, bezpłatna wyższa uczelnia, kształcąca studentów z Polski, Francji i Europy Wschodniej na studiach dziennych, podyplomowych (Mastére) i na kursach prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU). Profil kształcenia wszystkich studentów obejmował telekomunikację, informatykę i zagadnienia ekonomiczno-prawne tych dziedzin, z uwzględnieniem szeroko rozumianych aspektów zarządzania. Jest to również początek wspólnych działań zespółu osób, które dziś tworzą trzon kadry firmy ITTI.

Wrzesień 1996 roku – z uwagi na wycofanie się dotychczasowych sponsorów Szkoły, zarówno francuskich jak i polskich, EFP została postawiona w stan likwidacji. W obliczu tego faktu, kluczowi pracownicy Szkoły – profesorowie wiodących uczelni technicznych pełniący w EFP funkcje kierowników zespołów naukowych, podjęli wspólnie decyzję o kontynuowaniu działalności badawczo-wdrożeniowej i konsultingowej. W wyniku tego, jesienią 1996 roku powstał w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o., w którym znalazło początkowo zatrudnienie 40 pracowników ze zlikwidowanej uczelni. Na mocy porozumienia pomiędzy ITTI a EFP w likwidacji – Instytut przejął realizację projektów badawczo-wdrożeniowych zleconych uprzednio EFP.

Lata 1996-1999 – pierwsze trzy lata działalności Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych to okres wypracowywania stabilnej formuły merytorycznej Instytutu poprzez między innymi stworzenie silnej grupy kluczowych pracowników identyfikujących się z profilem działania i wizerunkiem Instytutu. W efekcie tych działań ITTI zgromadziło zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach, spełniających wymagania zarówno pod względem posiadanego wykształcenia i wiedzy merytorycznej, jak i doświadczenia praktycznego.

Luty 2006 – nazwa firmy Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. zostaje zmieniona na ITTI Sp. z o.o. Warto dodać, że ITTI, choć jest całkowicie prywatną i niezależną firmą, do dziś blisko współpracuje z wieloma polskimi ośrodkami naukowymi (m.in. Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, poznańską Akademią Ekonomiczną, Politechniką Warszawską, czy Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy), zaś trzon kadry kierowniczej ITTI prowadzi działalność dydaktyczno-naukową na uczelniach w Poznaniu i Bydgoszczy.

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE