Zadzwoń: +48 61/ 622 69 85

Projekt PROTECTIVE – automatyczna wymianę informacji o zagrożeniach cybernetycznych

Projekt PROTECTIVE uruchomił pierwszą fazę pilotażową systemu umożliwiającemu automatyczną wymianę informacji o zagrożeniach cybernetycznych. W wymianie informacji uczestniczą trzy europejskie krajowe sieci badawcze i edukacyjne[1] – CESNET (Czechy), PCSS (Polska) i RoEduNet (Rumunia).

Celem pierwszej fazy pilotażu jest ocena skuteczności i funkcjonalności zaprojektowanego systemu. Nacisk kładziony jest na 1) instalację systemu w danej organizacji, 2) podłączenie istniejących źródeł danych i późniejsze 3) połączenie poszczególnych węzłów („PROTECTIVE nodes”) w sieć, aby umożliwić automatyczne dzielenie się informacjami o zagrożeniach.

Na tym etapie przeprowadzane jest tylko podstawowe przetwarzanie danych, z naciskiem na ocenę danych statystycznych, wizualizację, a przede wszystkim ocenę wykorzystania danych w (istniejących) procesach zapewnienia cyber-bezpieczeństwa w organizacji. Bardziej zaawansowane przetwarzanie, zautomatyzowana korelacja danych z większej ilości źródeł, ocena ryzyka w odniesieniu do konkretnej sieci lub usługi lub priorytetyzacja alarmów zgodnie z różnymi kryteriami są planowane na późniejsze etapy projektu.

Ataki cybernetyczne stanowią aktualnie jedno z największych zagrożeń w większości organizacji. Rządy i instytucje podejmują ogromny wysiłek, często na poziomie międzynarodowym, aby im zapobiegać. Jednym z takich działań jest projekt PROTECTIVE[2], rozpoczęty we wrześniu 2016 r. i trwający do sierpnia 2019 r. Jest on częścią programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej – Horyzont 2020. Konsorcjum PROTECTIVE składa się z dziesięciu partnerów z ośmiu krajów, w tym: trzech krajowych sieci badawczych i edukacyjnych, czterech partnerów handlowych – w tym ITTI sp. z o.o. – oraz trzech instytucji akademickich.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ryzyka związanego z atakami cybernetycznymi poprzez stworzenie systemu przetwarzania informacji o zagrożeniach w ramach danych podmiotów, a także poprzez umożliwienie wymiany informacji między zainteresowanymi stronami. W ramach projektu PROTECTIVE, ITTI sp. z o.o. zajmuje się aspektami zawiązanymi z zarządzaniem informacjami o podatnościach oraz zwiększaniem stopnia upowszechnienia i wykorzystania wyników projektu.

Więcej informacji o projekcie PROTECTIVE można znaleźć na stronie: https://protective-h2020.eu/

[1] NREN – z angielskiego “National research and education network”

[2] Akronim od angielskiego „Proactive Risk management through Improved Cyber Situational Awareness” – proaktywne zarządzanie ryzykiem poprzez poprawę świadomości sytuacyjnej w cyberprzestrzeni

Od 1996 roku wspieramy firmy i instytucje korzystające z nowoczesnych rozwiązań IT. Dbamy o to, żeby technologia faktycznie wspomagała działalność naszych klientów i dostarczała im realną wartość dodaną.

ITTI Sp. z o.o.

ul. Rubież 46
61-612Poznań

tel. +48 61 622 69 85
fax. +48 61 622 69 73


Follow US

 

Dział handlowy


Dane rejestracyjne spółki

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000186080
NIP: 781-10-19-801
REGON: 630400909

Kapitał Zakładowy: 1 295 000 PLN

UE